Finančná gramotnosť pre seniorov

08.01.2017

Nadácia PARTNERS po úspešnej štvorročnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline prinesie v akademickom roku 2017/2018 opäť vzdelávací modul kurzu Finančnej gramotnosti pre život, ktorý je určený pre seniorov a poskytuje základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.

Okrem základov finančnej gramotnosti sú prednášky zamerané na fungovanie finančného trhu a charakteristiky rôznych finančných produktov.  Informácie môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Seniori patria spolu s mladými ľuďmi ku skupine, ktorá vykazuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti, než je celoslovenský priemer. Navyše, práve starší ľudia majú tendenciu či už z neistoty, či nedostatku informácií podľahnúť menej výhodným ponukám. Aj preto má tento cyklus za cieľ poskytnúť základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.