Kam sa mince kotúľajú

01.01.2017

Kam sa mince kotúľajú je súťaž finančnej gramotnosti určená pre základné školy. Zámerom súťaže je vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.

Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti. Zúčastniť sa jej môžu všetci žiaci II. stupňa základných škôl príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí sa v stanovenom termíne zaregistrujú na webovej stránke www.dobre-napady.sk.

Druhý ročník súťaže

Prvý ročník súťaže