Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Deň finančnej gramotnosti

01.01.2017

Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

Nadácia Partners sa rozhodla požiadať UNESCO o registráciu dňa 8. 9. 2012 ako medzinárodného dňa finančnej gramotnosti, a tým upozorniť na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Prvým počinom projektu „Deň finančnej gramotnosti“ je FQ test národa. Prieskum nezávislej agentúry určí aktuálnu úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska, a následne bude mať každý možnosť otestovať si svoje finančné vedomosti – svoje FQ – formou online testu. Výsledky si bude každý môcť porovnať s indexom reprezentujúcim priemer pre územie Slovenska. Svoje FQ si môžete otestovať tu.

Záber projektu ide však omnoho ďalej. Cieľom je úroveň finančnej gramotnosti nielen konštatovať. Zámerom Nadácie Partners je aktívne sa podieľať na jej zvyšovaní. Významnou súčasťou aktivít bude aj séria vzdelávacích cyklov, prednášok, školení či príprava vzdelávacích pomôcok, vďaka ktorým sa budú mať možnosť finančne vzdelávať rôzne skupiny obyvateľstva – či už žiaci, študenti alebo dospelí či seniori, ale i sociálne slabšie skupiny, na ktoré Nadácia zameria aktivity špeciálne prispôsobené ich potrebám.