Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzdelávanie > Vzdelávacie materiály

Pracovný zošit
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Pracovný zošit je praktickou pomôckou, ktorú môžu pedagógovia využiť pri vzdelávacom procese. Študenti si tak môžu rozšíriť svoje teoretické znalosti z rôznych finančných oblastí. Na praktických príkladoch a úlohách si zase precvičia získané vedomosti a overia si svoju pripravenosť na riešenie konkrétnych finančných rozhodnutí v praxi.

Finančná gramotnosť v kocke
(učebná pomôcka pre stredné školy)

Pomôcka pre stredoškolákov, vysvetľujúca všetky pojmy zo sveta financií. V súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti objasňuje všetky oblasti, akými sú krytie rizika, investovanie či sporenie. Neviete aký je medzi týmito pojmami rozdiel? Po preštudovaní Finančnej gramotnosti v kocke v tom budete mať jasno!

FINANČNÉ ROZPRÁVKY
pre škôlkarov

Finančné rozprávky pre žiakov materských škôl podporujú budovanie finančnej gramotnosti už od útleho veku. Každá rozprávka je venovaná inej finančnej oblasti a vysvetľuje hravou a deťom prijateľnou formou základy finančného hospodárenia. Výsledkom je ponaučenie, ktoré deťom v budúcnosti pomôže robiť správne finančné rozhodnutia.

Investičná akadémia – podcast

Nadácia PARTNERS prináša príležitosť zorientovať sa v témach finančnej gramotnosti prostredníctvom edukačných podcastov. Poslucháči tu nájdu aktuálne informácie i praktické riešenia, ktoré im môžu byť nápomocné pri správnych finančných rozhodnutiach.