Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzdelávanie > Vzdelávacie materiály > Finančné rozprávky pre škôlkárov

Finančné rozprávky pre škôlkarov

Finančné rozprávky pre žiakov materských škôl podporujú budovanie finančnej gramotnosti už od útleho veku. Každá rozprávka je venovaná inej finančnej oblasti a vysvetľuje hravou a deťom prijateľnou formou základy finančného hospodárenia. Výsledkom je ponaučenie, ktoré deťom v budúcnosti pomôže robiť správne finančné rozhodnutia.

O hrudke zlata
00:13:34
Príbeh o hrudke zlata pomôže deťom pochopiť základné hodnoty a správne nastavenie potrieb v živote. Zaujímavou formou poukazuje na potrebu financií pri zabezpečení životných potrieb.
O dračom vajci
00:13:00
Rozprávka o dračom vajci vysvetľuje deťom hodnotu ľudskej práce. Deti sa na príbehu rozmarnej princezničky učia vnímať princíp, že nič na svete nie je zadarmo a zrozumiteľným spôsobom dáva do súvisu prácu a následnú odmenu.
O princovom dobrodružstve
00:12:41
Príbeh o princovom dobrodružstve poukazuje na často pomýlené vnímanie rozdielov v dôsledku bohatstva a chudoby. Detičkám pomôže osvojiť si správne etické súvislosti na praktickom príklade.
O kúzelnom strome
00:13:08
Rozprávka o kúzelnom strome približuje dôležitosť sporenia deťom pochopiteľnou formou. Na príklade troch bratov výstižne ukazuje význam tvorby rezervy a rozvážneho míňania finančných prostriedkov.
O domčeku pre bábiky
00:13:05
Príbeh o domčeku pre bábiky učí deti porozumieť rizikám spojeným s neuváženým požičiavaním si peňazí. Zároveň najmenším zrozumiteľne vysvetľuje, že sporenie, odkladanie prostriedkov, je efektívnym a bezpečným nástrojom ako si zaobstarať veci, ktoré potrebujeme, alebo po ktorých túžime.