Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

O nás

Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. Aby sa téma nízkej finančnej gramotnosti dostala do popredia celospoločenskej diskusie, Nadácia PARTNERS požiadala UNESCO o registráciu 8. septembra ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti. Chce tým upriamiť pozornosť na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva. Cieľom je pravidelne upozorňovať na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v živote ľudí.


Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia. Projekt Deň finančnej gramotnosti je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku. Pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti prebieha vzdelávací cyklus Finančná akadémia, ktorá sa zameriava na mladých ľudí, aby sa so základmi efektívneho finančného hospodárenia oboznámili ešte predtým, ako dostanú prvú výplatu. Nadácia pripravila pre študentov tiež vedomostnú súťaž Finančná olympiáda. Vzdelávacie aktivity Nadácia zameriava aj na seniorov, pre ktorých pripravila dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti v spolupráci s Univerzitou tretieho veku v Žiline.

Nadácia PARTNERS môže svoje aktivity rozvíjať aj vďaka spolupracovníkom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti nadväzuje na vysoké etické štandardy spoločnosti, zakotvené v etickom kódexe. Spoločnosť aktívne riadi vzťahy s obchodnými partnermi a komunitou, v ktorej pôsobí.

Spolupracovníci spoločnosti sa s filozofiou Nadácie stotožňujú a podporujú jej ciele rôznymi spôsobmi. Takto získané finančné prostriedky putujú prostredníctvom Nadácie PARTNERS  na podporu verejnoprospešných aktivít.

Jedným zo spôsobov podpory je venovanie 2 % z daní v prospech Nadácie. Tieto prostriedky Nadácia následne využíva na rôzne projekty podľa aktuálnych tém v súlade so svojimi cieľmi.

Predstavitelia Nadácie PARTNERS:

- Jozef Bartánus, Správca Nadácie PARTNERS

- Bohuslav Benedek, Predseda Správnej rady Nadácie PARTNERS