Finančná gramotnosť na Univerzite tretieho veku pokračuje

07.03.2014

Prvý ročník študijného programu Finančná gramotnosť pre seniorov sa stal úspešným, preto pripravila Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Nadáciou PARTNERS pre záujemcov z radov seniorov ďalší ročník v nasledujúcom akademickom roku 2014/2015. Aby sa informácia o možnosti štúdia dostala k čo najširšej seniorskej verejnosti, Univerzita tretieho veku ponúka v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a Nadáciou PARTNERS aj propagačnú prednášku, ktorá záujemcov bližšie uvedie do problematiky finančnej gramotnosti.

Cieľom otvorenej propagačnej prednášky Finančná gramotnosť je zaujímavou formou seniorom vysvetliť a priblížiť obsah celého jednoročného vzdelávacieho modulu Finančná gramotnosť pre seniorov, ktorý sa Univerzita tretieho veku v prípade dostatočného záujmu zo strany seniorov rozhodla otvoriť aj v školskom roku 2014/2015. Propagačná prednáška Finančná gramotnosť sa uskutoční v priestoroch Krajskej knižnice dňa 20. marca o 14:00. V rozsahu dvoch hodín sa prednášajúci dotknú jednotlivých tém, ktoré budú podrobne preberané v rámci štúdia študijného programu Finančná gramotnosť pre seniorov, ako napríklad finančná zodpovednosť, plánovanie rodinného rozpočtu, hospodárenie s peniazmi, sporenie či investovanie.

Študenti, ktorí navštevujú ročný študijný program Finančná gramotnosť pre seniorov, majú momentálne za sebou úspešne ukončený zimný semester. Z rúk školiteľov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK si prevzali prvé hodnotenie svojich záverečných prác uplynulého semestra. Školitelia sa netaja sympatiami k svojim študentom, ktorí s veľkým záujmom, životnými skúsenosťami a aj vedomosťami aktívne vstupujú do procesu výučby. „Pretrvávajúci záujem zo strany seniorov o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je jednoznačným dôkazom potreby pokračovať v tejto zmysluplnej aktivite pre uvedenú vekovú kategóriu aj v budúcom akademickom roku,“ vyjadril sa Mgr. Norbert Gregor, lektor vzdelávacieho modulu na Univerzite tretieho veku a školiteľ zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.