Finančná gramotnosť pre seniorov úspešne ukončená

27.05.2016

Dňa 23. 5. 2016 sa uskutočnilo záverečné hodnotenie letného semestra nadstavbového cyklu Finančnej gramotnosti na Univerzite tretieho veku v Žiline. Seniori, ktorým sa podarilo úspešne absolvovať sériu prednášok zameraných na svet financií, si z rúk školiteľa Norberta Gregora prevzali osvedčenia o absolvovaní kurzu Finančnej gramotnosti.

Obsahom jednotilvých prednášok boli témy zamerané na kľúčové pojmy finančnej gramotnosti, plánovanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dôchodku či podrobné informácie o možnostiach investovania, zabezpečenia bývania a hospodárenia s rodinnými financiami. Poslucháči tiež získali množstvo praktických a užitočných rád, ktoré môžu uplatniť aj v bežnom živote.

Pre akademický rok 2016/2017 je pripravený inovovaný výučbový modul s názvom Finančná gramotnosť pre život. Okrem základov finančnej gramotnosti sa bude séria prednášok venovať aj finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci tiež poskytnú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa určite uplatnia aj v bežnom živote.
 Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.