Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ TÍNEDŽEROV SA ZLEPŠUJE: Investovanie ich zaujíma a láka

14.05.2024

Financie a podnikanie patria k témam a predmetom, ktoré stredoškoláci vnímajú ako dôležité pre lepší vstup do osobného a pracovného života po škole [1]. Záujem vyznať sa viac vo financiách potvrdzuje aj ďalší ročník Finančnej olympiády, do ktorej sa v tomto školskom roku zapojilo takmer 10 000 stredoškolákov, čo je zhruba o štvrtinu viac oproti minulému roku. Výsledky olympiády ukazujú na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov, a to nielen v teoretickej časti, ale aj praktickej, na základe prieskumu medzi všetkými súťažiacimi.

Majú vlastné peniaze, vedia si šetriť, aj urobiť si nimi radosť

Nadácia PARTNERS sa okrem teoretických vedomostí dopytovala prihlásených študentov aj na praktický prístup k vlastným financiám. „Kľúčové faktory pre zdravé osobné financie je vytvárať rezervy a vedieť si šetriť a zhodnocovať, či investovať časť svojich peňazí. A tento správny trend vidíme aj u našich stredoškolákov,“ tvrdí Jozef Bartánus a podčiarkuje to výsledkami prieskumu medzi takmer desaťtisíc študentmi.

Väčšina študentov (približne 90 %) hospodári každý mesiac s vlastnými peniazmi. Tie získavajú v takmer dvoch tretinách prípadov (62 %) z vreckového a necelá polovica študentov (43 %) si dokonca zarába rôznymi brigádami. Mesačne stredoškoláci pravidelne hospodária s rôznym objemom peňazí. Približne tretina so sumou do 50 €, pätina so sumou do 100 €, menej ako pätina so sumou do 200 € a rovnako necelá pätina má k dispozícii viac ako 200 € mesačne. Desatina nemá žiadny pravidelný príjem.

Najčastejšie študenti míňajú svoje peniaze na jedlo (56 %), na oblečenie (32 %) a približne štvrtina na veci súvisiace so školou, na zábavu, kávičku a stretnutia s priateľmi. Pätina investuje svoje peniaze do svojho hobby alebo športových aktivít.

Potešujúce je, že až 88 % opýtaných študentov je schopných si mesačne ušetriť peniaze, aby si s nimi mohli neskôr urobiť radosť. I keď nejde o veľké sumy, necelá tretina ušetrí 20 €, štvrtina do 40 € a desatina do 60 €, dôležité je vytvoriť si návyk šetriť. Opýtaní študenti tak odkladajú peniaze napríklad na rôzne voľnočasové aktivity alebo hobby (37 %), na kvalitné značkové oblečenie (22 %) a tiež na cestovanie (21 %).

Silné a slabé finančné stránky stredoškolákov

V troch súťažných kolách preveruje olympiáda nielen znalosti študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, ale aj na konkrétnych príkladoch vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov či služieb. Každým kolom sa náročnosť vedomostí a príkladov zvyšuje. A čo išlo študentom najmenej? Výpočet cash flow a prehľad príjmov a výdavkov.

Silnou stránkou sa však u mladých ukazuje oblasť investovania. Z tejto oblasti si najlepšie poradili s rôznymi otázkami a víťazi dokonca zvažujú, že časť finančnej výhry by radi zainvestovali. „Časť výhry by som rád investoval a časť použijem na štart na vysokej škole,“ hovorí Marek Cedula z Gymnázia na Metodovej v Bratislave, víťaz 12. ročníka Finančnej olympiády.

Finančná olympiáda ako praktický doplnok k výučbe

Nadácia PARTNERS dlhodobo aktívne prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti prostredníctvom rôznych projektov určených pre jednotlivé vekové skupiny. Finančná olympiáda sa zameriava špeciálne na stredoškolákov a žiakov osemročných gymnázií, pričom bola navrhnutá ako praktický doplnok ku školskej výučbe. „Praktické príklady, úlohy a testové otázky zábavnou formou skúšajú mladých ľudí z nadobudnutých vedomostí a zároveň im pomáhajú ľahšie si privyknúť na základnú finančnú terminológiu a jej využitie v praxi. Vysvetľujú napríklad rozdiel medzi sporením a investovaním, ktoré už dnes zohrávajú obrovskú úlohu pri zodpovednej príprave a zabezpečení sa na dôchodok,“ dodáva správca nadácie. Obľúbeným doplnkom výučby na stredných školách sa stali aj študijné materiály a pracovný zošit Finančná gramotnosť, ktorý je sumárom praktických i teoretických informácií a dostupný online a širokej verejnosti.

 

O 12. ROČNÍKU FINANČNEJ OLYMPIÁDY

Do 12. ročníka Finančnej olympiády sa prihlásilo 9 837 stredoškolákov zo stredných škôl a osemročných gymnázií. V rámci krajov mali najsilnejšie zastúpenie Žilinský, Košický a Prešovský kraj. Prvé kolo 12. ročníka olympiády sa začalo 6. novembra 2023 a trvalo do 2. februára 2024. Druhé kolo štartovalo 26. februára a končilo sa 7. apríla 2024. Posledné, finálové kolo organizovala Nadácia PARTNERS vo svojich priestoroch 7. mája.

Najsilnejšie zastúpenie v olympiáde mali študenti stredných odborných a priemyselných škôl, ktorí tvorili takmer polovicu súťažiacich. Približne štvrtinu tvorili študenti obchodných akadémií a pätina bola z gymnázií. 

 

VÍŤAZI 12. ROČNÍKA FINANČNEJ OLYMPIÁDY

  1. miesto: Marek Cedula, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

získava 1 000 € pre seba, 1 000 € pre školu a 1 000 € pre pedagóga (Soňa Puterková)

  1. miesto: Pavol Stachow, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

získava 750 € pre seba, 750 € pre svoju školu a 750 € pre pedagóga (Zdenka Valová)

  1. miesto: Marcel Borik, Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

získava 500 € pre seba, 500 € pre svoju školu a 500 € pre pedagóga (Miriam Krásna)

 

Video: LINK

 

[1] MNForce reprezentatívny prieskum pre projekt H3KNISA/2021, vzorka 500 stredoškolákov