Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA PREVERÍ VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKOV

23.11.2017

Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale aj základy správneho nadstavenia osobných financií a domáceho hospodárstva sú oblasti, na ktoré sa zameriava Finančná olympiáda, ktorú už šiesty rok organizuje pre stredné školy a stredoškolákov Nadácia PARTNERS. Aktuálny ročník začína dnes, 20. novembra 2017.

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba, ale aj o finančnú odmenu pre svoju školu.

Viac ako 300 stredných škôl a 5 000 študentov sa každoročne zapája do vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá preveruje základnú finančnú gramotnosť mladých ľudí„Slovensko patrí ku krajinám s nízkym finančným vzdelaním a prieskumy jednoznačne hovoria, že najrizikovejším skupinami u nás sú mladí ľudia a dôchodcovia. Chceme preto aj takouto formou mladým stredoškolákom ukázať a vysvetliť, že vyznať sa vo financiách a v hospodárení je dôležité pre ich každodenný súkromný a pracovný život,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS a dodáva: „Sme radi, že stredné školy finančné vzdelávanie stále viac presadzujú a našu finančnú vedomostnú súťaž pedagógovia vnímajú ako praktické doplnenie výučby na školách.“

Súťaž sa začína 20. novembra 2017 a končí finálovým kolom v apríli 2018. Súťaž je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje. I. otvorené kolo súťaže sa začína 20. novembra 2017 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola náročnejším online testovaním. Vo finálnom kole koncom apríla 2018 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba a svoju školu, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2017/2018:

1. kolo – online test: 20. 11. 2017 od 12:00 hod. - 22. 1. 2018 do 23:59 hod.

2. kolo – online test: 15. 2. 2018 od 0:00 hod - 24. 3. 2018 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2018

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:

  1. miesto: MacBook pre študenta a 2 000 eur pre školu
  2. miesto: iPad Mini pre študenta a 1 000 eur pre školu
  3. miesto: iPod pre študenta a 500 eur pre školu