Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nadácia PARTNERS pokračuje vo zvyšovaní finančnej gramotnosti seniorov

29.10.2015

Nadácia PARTNERS aj počas aktuálneho akademického roka pokračuje v úspešnom projekte zvyšovania finančnej gramotnosti seniorov. Dvojsemestrálny nadstavbový kurz je určený ako pre nových, tak aj pre tých študentov, ktorí už absolvovali základný program a majú záujem i naďalej prehlbovať svoje vedomosti v oblasti financií.

V mesiaci október sa v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania  na ul. 1. mája 32 v Žiline uskutočnili úvodné prednášky na témy „Bohatí alebo chudobní - najdôležitejšie témy finančnej gramotnosti“ a „Vlastné bývanie - možnosti zabezpečenia bývania (úvery, sporenia)“. Prednášky vedené školiteľmi s dlhoročnými skúsenosti v oblasti financií sú aj tento rok zárukou kvality a profesionality odovzdávaných informácií.

Obsahom prednášok sú témy zamerané na kľúčové pojmy finančnej gramotnosti, plánovanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dôchodku či podrobné informácie o možnostiach investovania, zabezpečenia bývania a hospodárenia s rodinnými financiami. Poslucháči tiež získajú množstvo praktických a užitočných rád, ktoré môžu uplatniť aj v bežnom živote.

Zostávajúci plán výučby na zimný semester:

23. 11. 2015 - S istotou do rizika - investovanie v rámci finančných trhov

14. 12. 2015 - Dobrý a zlý hospodár - hospodárenie s rodinnými financiami

11. 01. 2016 - Život v istote - riziká, poistné produkty

25. 01. 2016 - Záverečné hodnotenie semestra