Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prečo podporiť svojimi 2% z dane práve Nadáciu PARTNERS?

07.03.2022

Už viac ako 10 rokov aktívne zvyšujeme finančnú gramotnosť ľudí na Slovensku, aby sme aj v budúcnosti žili v krajine múdrych a finančne vzdelaných ľudí. Tam to však nekončí..

Nadácia PARTNERS, ktorá vznikla v roku 2007 s cieľom podporovať aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti Slovákov, sa hlási k filozofii spoločensky zodpovedného podnikania, zaoberá sa verejnoprospešnými aktivitami, ktoré pomáhajú ľahšie zvládať náročné situácie a realizuje množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie finančného povedomia. Vzdelávacie aktivity sú určené pre rôzne cieľové skupiny a ich účelom je prispieť k efektívnemu finančnému vzdelávaniu obyvateľstva. Medzi najpopulárnejšie projekty patrí súťaž Finančná olympiáda, či cyklus finančného vzdelávania pre stredné školy Finančná akadémia. Prednášky (aj v on-line podobe) vedené finančnými odborníkmi boli zaradené do ponuky výberových predmetov viacerých slovenských univerzít, vďaka čomu majú študenti príležitosť získať bližší pohľad na financie a zároveň si osvojiť cenné poznatky využiteľné v praxi. Nadácia PARTNERS úzko spolupracuje aj pri realizovaní projektu Mesiac finančnej gramotnosti. V mesiaci september rezonuje téma finančnej gramotnosti vo väčšej miere, a Nadácia PARTNERS ju každoročne dostáva do povedomia či už podujatiami pre verejnosť, alebo online FQ testom, ktorý preveruje finančný kvocient Slovákov. Pri tejto príležitosti priniesla už niekoľko noviniek, ako napríklad finančné audio-rozprávky pre škôlkarov, či vzdelávací podcast Investičná akadémia. Veľmi pozitívne bola hodnotená aj publikácia Finančná gramotnosť v kocke, ktorú môžu žiaci či učitelia stredných škôl využiť na rozvoj svojich teoretických aj praktických vedomostí.

Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách nadácie nájdete na webových stránkach www.nadaciapartners.sk a www.dfg.sk.

V prípade, že Vás filozofia našej nadácie zaujala a rovnako ako my veríte, že svojou činnosťou pomôže k celospoločensky prospešnému cieľu zvyšovania finančného povedomia, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z daní v prospech Nadácie. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu PARTNERS, do príslušnej časti daňového priznania zadajte nižšie uvedené údaje.

Identifikačné údaje pre poukázanie 2 % z dane, ktoré je potrebné vyplniť do príslušnej časti daňového priznania:
Obchodné meno/názov: Nadácia PARTNERS
Sídlo: Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 421 289 86