Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prečo podporiť svojimi 2% z dane práve Nadáciu PARTNERS?

07.03.2022

Už viac ako 10 rokov aktívne zvyšujeme finančnú gramotnosť ľudí na Slovensku, aby sme aj v budúcnosti žili v krajine múdrych a finančne vzdelaných ľudí. Tam to však nekončí..

Nadácia PARTNERS, ktorá vznikla v roku 2007 s cieľom podporovať aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti Slovákov, sa hlási k filozofii spoločensky zodpovedného podnikania, zaoberá sa verejnoprospešnými aktivitami, ktoré pomáhajú ľahšie zvládať náročné situácie a realizuje množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie finančného povedomia. Vzdelávacie aktivity sú určené pre rôzne cieľové skupiny a ich účelom je prispieť k efektívnemu finančnému vzdelávaniu obyvateľstva. Medzi najpopulárnejšie projekty patrí súťaž Finančná olympiáda, či cyklus finančného vzdelávania pre stredné školy Finančná akadémia.

Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách nadácie nájdete na webových stránkach www.nadaciapartners.sk a www.dfg.sk.

V prípade, že Vás filozofia našej nadácie zaujala a rovnako ako my veríte, že svojou činnosťou pomôže k celospoločensky prospešnému cieľu zvyšovania finančného povedomia, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z daní v prospech Nadácie. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu PARTNERS, do príslušnej časti daňového priznania zadajte nižšie uvedené údaje.

Identifikačné údaje pre poukázanie 2 % z dane, ktoré je potrebné vyplniť do príslušnej časti daňového priznania:
Obchodné meno/názov: Nadácia PARTNERS
Sídlo: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 421 289 86