Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite tretieho veku

22.10.2014

Študijný program Finančná gramotnosť pre seniorov má aj v akademickom roku 2014/2015 svoje miesto na Univerzite tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity.

Seniori sú spolu s mladými ľuďmi skupinou, ktorá v prieskumoch pravidelne dosahuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti, než je celonárodný priemer. Starší ľudia bývajú zároveň najčastejším terčom neserióznych finančných ponúk, u ktorých nevedia optimálne posúdiť mieru rizika. Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015, ktorého sa zúčastnilo 390 seniorov, sa uskutočnilo dňa 22.9.2014 o 14:30 na Mestskom úrade v Žiline. Seniorom sa okrem iných prihovoril aj Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorý svojim prejavom presvedčil na zápis do zimného semestra ďalších študentov z radov seniorov.

Na ročný študijný program sa prihlásilo dovedna 15 záujemcov, ktorých čaká v zimnom semestri 5 tematických prednášok. Tie majú za cieľ naučiť seniorov orientovať sa v komplikovanom svete financií a poskytnúť im praktické a užitočné rady použiteľné pri každodennom kontakte s peniazmi. Každá prednáška trvá 4 vyučovacie hodiny, pričom počas prvej hodiny majú krátky vstup vybraní spolupracovníci PARTNERS GROUP SK a ďalšie tri hodiny sú pod taktovkou odborných garantov Jozefa Bartánusa a Norberta Gregora. Prvá prednáška na tému Finančná gramotnosť a peniaze sa konala 13.10.2014.

PLÁN VÝUČBY NA AKADEMICKÝ ROK 2014 / 2015

Zimný semester

  • Finančná gramotnosť a peniaze
  • Finančný trh a finančné plánovanie
  • Banková sústava
  • Banky a ich produkty
  • Úvery a pôžičky

Letný semester

  • Sporenie
  • Investovanie
  • Poistenie
  • Dôchodkový systém štátu
  • Daňový systém