Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Stredoškoláci už onedlho zistia, ako sú na tom s finančným vzdelaním. Nadácia Partners otvára piaty ročník finančnej olympiády

16.11.2016

Nadácia PARTNERS sa prihovára všetkým stredoškolákom, ktorí si chcú preveriť finančné vedomosti. O necelý týždeň, v pondelok 21. novembra 2016, otvára piaty ročník obľúbenej finančnej vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Aj v novom ročníku sú pre súťažiacich pripravené zaujímavé otázky či úlohy, a pre najlepších aj atraktívne výhry MacBook, iPad Mini, iPod Nano a pre ich stredné školy finančné odmeny v hodnote 2 000, 1000 a 500 eur.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je finančná vedomostná súťaž, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS pre študentov všetkých slovenských stredných škôl už piaty rok po sebe. Cieľ súťaže je jasný. „Chceme mladým stredoškolákom ukázať a vysvetliť, aké je finančné vzdelanie pre ich budúce životy dôležité. Odrazí sa totiž na ich každodennom živote, či už pôjde o domáce hospodárenie, alebo napríklad obyčajnú návštevu banky,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS. „Súťažná forma finančného vzdelávania prináša zaujímavé výsledky, ale aj zistenia. Všimli sme si, že záujem o podobné aktivity vítajú nielen žiaci stredných škôl, ale aj ich samotné školy. Počet prihlásených žiakov sa nám z roka na rok zvyšuje a zapájajú sa stredné školy z celého Slovenska. Našu finančnú vedomostnú súťaž pedagógovia vnímajú ako praktické doplnenie výučby na školách,“ dodáva Juraj Juras.       

Pravidlá a priebeh FINANČNEJ OLYMPIÁDY sa ani v piatom ročníku nemení. Súťaž je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa každým kolom zvyšuje. A hoci je určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v I. otvorenom kole môže otestovať úplne každý. V prvých dvoch kolách na súťažiacich čaká online test, v treťom, finálovom kole je potrebná účasť finalistov. Do prvého, otvoreného kola sa budú môcť súťažiaci hlásiť už od 21. novembra 2016 od 12. hodiny, kedy bude súťaž oficiálne otvorená. Prvé kolo potrvá do 25. januára 2017. Druhé, uzavreté kolo, sa bude realizovať v termíne od 16. februára 2017 do 30. marca 2017 a súťažiť v ňom bude 500 najúspešnejších súťažiacich z prvého kola. Vo finále, ktoré je naplánované na koniec apríla 2017, sa stretne iba 20 najlepších súťažiacich z druhého kola. Kým v prvom a druhom kole môžu študenti používať pri riešení súťažných úloh akékoľvek dostupné pomôcky, vo finále sa už budú musieť spoľahnúť iba sami na seba a na svoje vedomosti. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba a svoju školu rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2016/2017:

I. kolo: 21.11. 2016 - 25.1. 2017, súťaž začne presne o 12:00 hod.

II. kolo: 16.2. 2017 - 30.3. 2017

III. kolo: koniec apríla 2017

 

Víťazné ceny v súťaži Finančná olympiáda:

1. miesto - MacBook pre študenta a 2 000 eur pre školu

2. miesto - iPad Mini pre študenta a 1 000 eur pre školu

3. miesto - iPod Nano pre študenta a 500 eur pre školu

 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou s podpriemernou finančnou gramotnosťou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už ôsmy ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, ktorá sa zameriava na seniorov. Dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany. Rovnako Nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl. Ich cieľom je rozšírenie vedomostí v oblasti financií a hospodárenia s nimi.