Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Súťaž Kam sa mince kotúľajú je úspešne ukončená

17.04.2015

Súťaž finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií je ukončená. Do súťaže, ktorá prebiehala od 16. 3. 2015 do 15. 4. 2015 sa zapojilo presne 4 901 žiakov z celého Slovenska.

Najviac zastúpenými krajmi bol Nitriansky (17,49%) Košický (16,22%) a Žilinský kraj (15,75%). Najviac súťažiacich bolo z ôsmeho (21,06%), deviateho (20,28%) a siedmeho (19,38%) ročníka základných škôl.

Súťažný test pozostával z 5 úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Takmer 20% (971) zo všetkých žiakov správne odpovedalo na všetky otázky a získalo plný počet bodov. Z úspešných riešiteľov boli vyžrebovaní traja, ktorí získali iPod shuffle.

Mená výhercov nájdete priamo na súťažnej stránke.