Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Tlačová konferencia v Košiciach

03.07.2013

Nadácia PARTNERS 28. júna usporiadala tlačovú konferenciu v Košiciach, na ktorú pozvala najvýznamnejších novinárov z regionálnych a celoslovenských médií. Témou bola finančná gramotnosť mladých ľudí a vzdelávacie aktivity nadácie. Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj víťaz súťaže Finančný kompas.

Témou tlačovej konferencie bol stav finančnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku. Nadácia PARTNERS predložila hmatateľné dôkazy, ktoré referujú o nízkej úrovni finančnej gramotnosti. Slova sa ujali aj zástupcovia škôl, ktorí popísali aktuálny prístup štátu a stav školstva v súvislosti s finančným vzdelávaním. Zdôraznili potrebu vzdelávania mladých ľudí v oblasti financií. Svoje skúsenosti z praxe v oblasti financií opísal aj Martin Gduľa, Managing  Director spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj víťaz súťaže Finančný kompas, Miroslav Stankovič z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach, a vykreslil svoje pocity a to, ako vnímal súťaž svojimi očami.

Nadácia PARTNERS podporuje aktivity smerujúce k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v oblasti financií. Jej záujmom je, aby ľudia rozumeli financiám a vedeli s nimi hospodáriť. „Zo skúsenosti s prácou s klientmi vyplýva, že jedným z kľúčových problémov súčasnosti sú slabé vedomosti z finančnej oblasti a chýbajúci vzdelávací systém. Práve preto si Nadácia PARTNERS ako hlavnú prioritu definovala zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku,“ vysvetľuje Jana Mokráňová z Nadácie PARTNERS.

Viac informácii o Finančnej akadémii a Finančnom kompase si môžete prečítať v tlačovej správe.