Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

TRI ŠTVRTINY STREDOŠKOLÁKOV MAJÚ NAD VRECKOVÝM TAKMER PLNÚ KONTROLU, UKÁZAL PRIESKUM

07.03.2022

Vyzerá to tak, že rodičia dávajú deťom v otázke peňazí voľnosť. Kým 10 % opýtaných stredoškolákov doma poctivo reportuje, na čo vreckové minuli, približne polovica sa stretáva len so sporadickým záujmom. A viac než štvrtina respondentov má svoje peniaze plne pod kontrolou. Tieto zistenia priniesla Nadácia PARTNERS, ktorá účastníkom Finančnej olympiády, žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií, položila otázky v krátkom prieskume. Do jubilejného 10. ročníka finančnej vedomostnej súťaže sa zapojil rekordný počet – viac ako osemtisíc stredoškolákov z celého Slovenska.

AŽ 40 % SI DOKÁŽE ODLOŽIŤ TRETINU Z VRECKOVÉHO

„Počas minulého roka sme zistili, že mesačné vreckové u takmer polovice stredoškolákov sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 120 eur, čo nie sú malé peniaze. Žiaci z neho nemusia hradiť povinné účty, stravu, dopravu ani ubytovanie. Ide teda o sumu určenú na osobnú spotrebu,“ hovorí správca nadácie. Dokážu si však z neho aj odložiť do železnej rezervy? Kým 40 % opýtaných stredoškolákov si z vlastných peňazí odloží až tretinu, viac než 30 % si sporí len takú sumu, ktorá im ostane na konci mesiaca. Znamená to, že ak minú celé vreckové, nesporia si. No a nakoniec približne 10 % svoje mesačné peniaze do eura minie. „Tu vidíme priestor na ďalšie vzdelávanie, pretože vo financiách platí jasné pravidlo – najskôr si odkladám do rezervy a až potom míňam,“ dodáva. Zdravé financie sú totiž postavené na dôslednom plánovaní a dodržiavaní IDEÁLNYCH FINANČNÝCH MIER 10 : 20 : 30 : 40, kde minimálne 10 % z každého mesačného príjmu ide práve do železnej rezervy. Tá by mala byť optimálne vo výške šesťmesačného príjmu.

PRÍPRAVA MLADÝCH NA FINANČNÝ ŽIVOT

Štatistiky a dáta jasne ukazujú, že dospelí Slováci majú so spravovaním osobných financií veľké problémy. „Vnímame, že mnohým ľuďom chýbajú základné informácie, a z praxe je zrejmé, že svojim peniazom nerozumejú. Dôležité je túto oblasť edukáciou podchytiť v čo najskoršom veku, ešte predtým, ako mladí ľudia vstúpia do dospelosti,“ tvrdí Jozef Bartánus. Aj preto Nadácia PARTNERS vytvorila z obľúbenej Finančnej olympiády tradíciu a tento rok oslavuje už jej desaťročné jubileum. Samotná súťaž je praktický doplnok k bežnej školskej výučbe a prináša rôzne finančné príklady, úlohy či otázky. Cez súťažný test preveruje nielen teoretické vedomosti, ale pomáha stredoškolákom jednoduchšie pochopiť základnú finančnú terminológiu a nakoniec jej praktické využitie pri finančnom plánovaní. „S rovnakým cieľom sme priniesli na stredné školy aj šikovnú publikáciu Finančná gramotnosť v kocke, ktorá sumarizuje teoretické a praktické informácie. Tie pomáhali žiakom aj pri vyučovaní v časoch pandémie, keď často študovali dištančne,“ uzatvára.

DRUHÉ KOLO FINANČNEJ OLYMPIÁDY JE SPUSTENÉ

Do jubilejného 10. ročníka finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda sa zapojilo rekordných vyše 8 000 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí vyplnili online test v prvom otvorenom kole a zároveň odpovedali na otázky v prieskume. Do druhého uzavretého kola postupuje 500 najlepších riešiteľov a bude trvať až do 6. apríla 2022. Posledným krokom v súťaži je finále, kde sa rozhodne o prvých troch miestach spomedzi 20 súťažiacich s najvyšším počtom bodov. Výhry sú aj tento rok lákavé. Žiaci hrajú o notebook, tablet či smartfón, ale aj o finančnú výhru pre pedagóga i pre školu.

 

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.