Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť

07.09.2012

Až 43% domácností neušetrí z mesačnej výplaty ani cent a ďalších 42% ušetrí menej ako 10% z príjmu. Aj takéto výsledky priniesol výskum agentúry Focus v spolupráci s Nadáciou Partners, aby zistil finančnú gramotnosť slovenských obyvateľov. Jej úroveň je oproti ostatným obyvateľom eurozóny značne nízka.

Prieskum agentúry Focus sa realizoval v termíne 14.8. – 20.8.2012 medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 rokov. Zúčastnilo sa ho celkovo 720 respondentov a bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov a face-to-face rozhovorov. Sústredil sa na základné finančné poznatky z ekonómie a financií a bol postavený na znalostiach bežných pojmov, s ktorými prichádza človek do styku v každodennom finančnom živote.

Aj z tohto dôvodu Nadácia Partners spustila dlhodobý projekt Deň finančnej gramotnosti, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť vedomosti a vzdelanie občanov v oblasti financií, čo je v dnešnej dobe veľmi podstatné. Na základných a stredných školách chýba komplexné ekonomické a finančné vzdelávanie, kedy by žiaci mohli porozumieť svetu peňazí v praxi.

Demografické štatistiky prieskumu potvrdzujú fakt, že i mladým ľuďom do 24 rokov chýbajú poznatky z peňažnej oblasti, keďže sú pod slovenským priemerom finančnej gramotnosti a viac ako polovica priznáva, že sa v otázkach financií neorientuje. Azda najcitlivejšie sú však na tom ľudia vo vyššom veku, nad 65 rokov alebo sociálne slabší s príjmom nižším ako 500 eur.

Podrobnejšie informácie o výskume a ako sú na tom Slováci so svojimi finančnými vedomosťami si môžete prečítať v tlačovej správe.

Aktuálny tlačový výstup k tejto téme nájdete tu.