Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vo štvrtom ročníku Finančnej olympiády súťažilo rekordných 4 702 stredoškolákov. Víťazom je Andrej Šajánek z Gymnázia Novohradská v Bratislave

02.06.2016

„Čo sa v mladosti naučíš, na starobu akoby si našiel,“ takto znie jedno z najznámejších slovenských porekadiel. V otázkach financií platí múdrosť obzvlášť. Na vlastnej koži si to overilo 4 702 študentov stredných škôl, ktorí sa zapojili do štvrtého ročníka finančnej vedomostnej súťaže Nadácie PARTNERS – FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Najšikovnejší z nich získali zaujímavé ceny ako iPad či McBook a finančné dary pre svoje školy.

Každoročné prieskumy Nadácie PARTNERS ukazujú, že finančná gramotnosť Slovákov je stále nedostatočná. Chýbajú im vedomosti v oblasti finančnej terminológie, no chyby robia aj pri hospodárení či spravovaní osobných financií. Najohrozenejšou skupinou sú pritom školáci. „Verejnosti chýbajú často aj základné informácie v otázkach financií. Sme presvedčení, že s finančným vzdelávaním treba začať už v mladom veku, preto sme značnú časť aktivít Nadácie PARTNERS zamerali práve na zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom finančných vedomostných súťaží,“ vysvetľuje Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS.

Nadácia PARTNERS preverila vedomosti stredoškolákov v otázkach financií i v tomto školskom roku, v poradí už štvrtým ročníkom vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA. V prvých dvoch kolách, ktoré sa uskutočnili formou online testu, mohli študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Kým prvé kolo súťaže bolo otvorené pre širokú verejnosť, do druhého kola postúpilo 500 najlepších študentov slovenských stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Obťažnosť otázok sa kolo od kola zvyšovala. V poslednom, finálovom kole, ktoré sa realizovalo prezenčnou formou, sa študenti museli spoľahnúť už iba sami na seba a svoje finančné vedomosti. Súťažilo v ňom 20 najlepších.

S finálovými úlohami si najlepšie poradil Adrián Šajánek z Gymnázia Novohradská v Bratislave, ktorý si vďaka zisku najväčšieho počtu bodov (56 zo 70) odniesol nový MacBook a svojej škole zároveň zabezpečil peňažnú výhru v hodnote 2 000 eur. Aké sú jeho dojmy z výhry? „Nebol som si úplne istý, či by som v olympiáde mohol uspieť, no prvé kolo súťaže ma motivovalo, aby som si zistil viac informácii o finančnej gramotnosti a všeobecne o bankách, ich produktoch. Úlohy vo finále boli celkom náročné a prinútili ma zamyslieť sa nad najlepšími riešeniami. Výhrou som bol príjemne prekvapený, okrem štedrej ceny pre mňa aj pre školu, som si  odniesol užitočné vedomosti. Bola to zaujímavá skúsenosť do života,“ opisuje pocity zo súťaže a z výhry Adrián Šajánek.

Radosť z výhry má rovnako aj Adriánova učiteľka. „Finančné vzdelávanie je v súčasnosti nielen žiadané, ale i mimoriadne potrebné. Náš Adrián získal jednoznačne široké vedomosti zo sveta financií a svojím úsilím prispel do rozpočtu našej Spojenej školy, ktorá tak môže využiť získané prostriedky na posilnenie a skvalitnenie finančného vzdelávania vo viacerých vyučovacích predmetoch,“ hovorí Blanka Kolníková, učiteľka ekonomických predmetov na Gymnáziu Novohradská v Bratislave.

Na druhom mieste sa vo FINANČNEJ OLYMPIÁDE umiestnil Ján Nemergut z Obchodnej Akadémie v Starej Ľubovni (55 bodov), ktorý sa tak mohol tešiť z výhry v podobe iPad mini. Jeho škola získala finančný príspevok vo výške 1 000 eur. Tretie miesto obsadila Lucia Duffalová z rovnakej školy (55 bodov). Vďaka tretiemu miestu si odniesla iPod a pre svoju školu získala ďalších 500 eur.

 

FINANČNÉ VEDOMOSTI SI PREVERILI AJ ZÁKLADNÉ ŠKOLY     

Aj v tomto roku Nadácia PARTNERS realizovala v spolupráci s portálom Dobré Nápady.sk súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl a pridružených tried osemročných gymnázií KAM SA MINCE KOTÚĽAJÚ. Druhý ročník súťaže priniesol rovnako, ako aj FINANČNÁ OLYMPIÁDA zaujímavé čísla. Do súťaže sa zapojilo až 4 241 žiakov z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mal Košický kraj (19,36 %), nasledovali Žilinský (16,08 %) a Nitriansky kraj (15,16 %). So zadaním si v priemere najlepšie poradili študenti z kvarty a sekundy, v tesnom závese za nimi nasledovali žiaci z tercie a deviataci. Viac ako 80 % správnych odpovedí dosiahlo 959 (takmer 23 %) súťažiacich, prvenstvo v správnych odpovediach má Trenčiansky kraj.